Algemene voorwaarden

Brazilië Reis Specialist reisvoorwaarden

Prettige vakantie met uw geboekte reis!

Eerlijke voorwaarden, kennis en kwaliteit, veilig en verantwoord reizen, uw geld in goede handen, en zekerheid als er toch iets mis gaat. Een goede keus om te boeken bij een VZR Garant reisonderneming!

Brazilië Reis Specialist is aangesloten bij VZR Garant, VvKR, DRV en het Calamiteitenfonds. Wij hanteren consumentvriendelijke voorwaarden en hebben een aansprakelijkheidsverzekering. Medewerkers geven u met kennis van zaken snel en gegarandeerd professioneel advies over actuele reis- en landeninformatie, benodigde grensdocumenten en gezondheidsmaatregelen. Wij regelen en verzorgen uw vakantie of zakenreis tot in de puntjes: van ticket tot hotel, van strandvakantie tot rondreis, van autohuur tot verzekering. 

Reisorganisator (Brazilië Reis Specialist) voert uit

De reisorganisator is de samensteller van uw reis en verantwoordelijk voor de uitvoering.

Financiële garantie: VZR Garant

VZR Garant beschermt vooruitbetaalde reisgelden van reizigers die bij een VZR Garant-deelnemer een reis boeken. Alle reis-, verblijfs- en vervoersovereenkomsten, uitgezonderd losse lijndiensttickets en huurovereenkomsten zoals autohuur, zijn financieel gedekt door VZR Garant conform de garantieregeling https://vzr-garant.nl/reizigers

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

De Stichting Calamiteitenfonds Reizen heeft ten doel reizigers financieel tegemoet te komen van wie de reeds aangevangen reis niet verder kan worden uitgevoerd ten gevolge van een calamiteit conform de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds. Wanneer een calamiteit dreigt, dan bepaalt het Calamiteitenfonds of een dekkingsbeperking voor een vakantiebestemming geldt.

Wie nog niet op reis is, kan in zo’n geval kosteloos annuleren vanaf 30 dagen voor vertrek (www.calamiteitenfonds.nl). Dit recht heeft de reiziger ook zolang sprake is van een “uitkeringsvatbare situatie” na een calamiteit.

3

Belangrijk om te weten:

Verzekerd vakantieplezier. Het is aan te raden bij het boeken een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan door de reisorganisator als voorwaarde worden gesteld. Een annuleringsverzekering kan uitkomst bieden bij een eventueel gedwongen afzegging van de reis, maar ook als u door ziekte tiidens de reis vakantiedagen mist. Biedt uw ziektekostenverzekering in het land van bestemming voldoende dekking? Bij een avontuurlijke vakantie kan een aanvullende verzekering zijn vereist. U kunt bij uw

ziektekostenverzekeraar een European Health Insurance Card aanvragen (www.ehic.nl).

Bewaar kopieën

Zorg dat u belangrijke telefoonnummers bij u heeft en bewaar kopieën van polissen, creditcards, reispapieren, etc. Laat in het buitenland bij verlies of diefstal van waardevolle papieren de politie altijd proces verbaal opmaken.

Creditcard en bankpas

Check vóór u op reis gaat of uw creditcard/bankpas op uw bestemming wordt geaccepteerd. In veel landen heeft u bij creditcardbetalingen uw pincode nodig.

Douane

Er gelden beperkende regels voor de invoer van bepaalde dierlijke producten, zoals melk en vlees, om besmettelijke dierziekten buiten de EU te houden. Producten en souvenirs van beschermde dier- (bijv. koraal) en plantsoorten (bijv. cactussen) mogen niet worden ingevoerd.

Vraag bij uw boekingskantoor/reisorganisator naar de door de EU uitgebrachte folder. Bij entree of vertrek uit de Europese Unie moeten contante bedragen van boven €10.000 (of vergelijkbaar in andere munteenheid) worden aangegeven bij de douane. Bedragen die niet zijn aangegeven, kunnen in beslag worden genomen.

(Hand)bagage

Bij luchtvervoer mag een aantal artikelen niet in de (hand)bagage worden vervoerd, bijv. ontvlambare vloeistoffen, giftige of besmettelijke stoffen. Voor handbagage gelden ook nog specifieke richtlijnen. Uw boekingskantoor/reisorganisator beschikt over de door EU uitgebrachte lijst.

Geldige papieren eigen verantwoordelijkheid

Uiterlijk bij het boeken van een reis moet de reisonderneming algemene informatie geven over grens- en gezondheidsformaliteiten. Daarbij gaat men uit van de Nederlandse nationaliteit. Buitenlandse partners van Nederlandse reizigers hebben soms een visum nodig. Bij bezit van een niet-Nederlandse of meervoudige nationaliteit is het raadzaam zelf over de vereiste reisdocumenten contact op te nemen met uw ambassade of die van het ontvangende en/of transit land.

Alle kinderen moeten over een eigen reisdocument beschikken (www.rijksoverheid.nl). Voor alleen reizende (gescheiden) ouders met kind(eren) kunnen aanvullende grensformaliteiten gelden. Na boeking bent u zélf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste reisdocumenten, benodigde aanvullende informatie en om te checken of deze ook bij vertrek van de reis nog actueel is.

Reisdagen

De geboekte reis wordt in hele dagen aangegeven. Uw reis kan bijvoorbeeld op de eerste dag beginnen met vertrek om 23.00 uur en op de laatste dag eindigen met aankomst om 08.00 uur.

4

Excursies

Excursies of andere diensten die de reisorganisator in het programma aanbiedt als onderdeel van de geboekte reis vallen onder haar aansprakelijkheid. Boekt u op de bestemming, al dan niet via bemiddeling van de reisleiding, een excursie of andere dienst, dan aanvaardt de reisorganisator in het algemeen geen aansprakelijkheid.

Zwembaden

In zwembaden worden soms grote hoeveelheden water met enorme kracht onttrokken aan de baden voor waterattracties. Niet goed beveiligde afzuigpunten vormen een gevaar voor kinderen. Vertel hen uit de buurt te blijven van deze afzuigpunten en roosters (www.thebluecap.com).

Vertrektijd terugreis

Ga uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis na of dit tijdstip nog klopt. Als u alleen vervoer heeft geboekt of in een accommodatie verblijft die niet door de reisleiding wordt bezocht, moet u de procedure volgen die in de reispapieren staat. Volgt u deze aanwijzingen niet juist op dan kunnen de hieruit voortvloeiende kosten voor uw rekening komen.

Rechten van passagiers

EU-vervoerders hebben wettelijke verplichtingen richting hun passagiers bij annulering, instapweigering en langdurige vertraging. De vervoersmaatschappij moet u hierover informeren en aan deze verplichtingen voldoen. Blijft deze in gebreke dan kunt u de Inspectie Leefomgeving en Transport (www.ilent.nl) inschakelen. Bij uw reisonderneming kunt u uitsluitend op basis van de Consumentenvoorwaarden terecht. De reisonderneming verwijst u zo nodig naar de vervoerder. Informatie over de Rechten van Reizigers vindt u op de website van de Europese Commissie.

Luchtvaartpassagiers EU – VS

De EU en de VS (mogelijk volgen meerdere landen) hebben een internationale overeenkomst. Er vindt overdracht plaats van bepaalde reis- en reserveringsgegevens van passagiers (PNR) die naar, van en door de VS vliegen. De VS-autoriteiten gebruiken deze PNR-gegevens ter preventie en bestrijding van met name terrorisme; eventueel ook om te vergelijken met lijsten van passagiers die een veiligheidsrisico vormen. Deze gegevens worden 15 jaar bewaard en kunnen met andere autoriteiten worden uitgewisseld. Gegevens die verband houden met een specifieke zaak kunnen langer worden bewaard. U kunt op verzoek meer informatie vragen bij de luchtvaartmaatschappij die uw vlucht uitvoert of bij uw boekingskantoor.

Vervoer personen met beperkte mobiliteit/gehandicapten

Informeer uw boekingskantoor hier over vóór reservering en vraag naar de regels en mogelijkheden per vervoermiddel. Als vervoer alleen onder bepaalde voorwaarden óf niet mogelijk is, wordt u hiervan in kennis gesteld. Uw boekingskantoor kan op verzoek gerichte informatie geven over het vervoer waarvoor u wilt reserveren. Zie voor deze EU-regels de website van de

Europese Commissie.

 

5

1 De Reisvoorwaarden voor pakketreizen 
(Geldig voor boekingen vanaf 1 juli 2018) 

Inhoudsopgave
Artikel  1.    Inleiding
Artikel  2.    Informatie van de organisator
Artikel  3.    Uw informatie 
Artikel  4.    Bevestiging/Herroeping door de organisator
Artikel  5.    Wijzigingen door de organisator
Artikel  6.    Hulp en Bijstand
Artikel  7.    Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid organisator
Artikel  8.    Uw rechten  
Artikel  9.    Als u wilt opzeggen 
Artikel 10.    Betaling
Artikel 11.    Uw verdere verplichtingen
Artikel 12.     Klachten
Artikel 13.     Geschillen 
Artikel 14.    Nakomingsgarantie 


Artikel 1    Inleiding

1.1.    Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die de organisator met u als reiziger sluit. 

1.2.    Deze organisator kan deze reisvoorwaarden ook van toepassing verklaren op enkelvoudige reisdiensten, zoals accommodatie; autoverhuur; pendelreizen per bus. De organisator vermeldt dit dan expliciet in de aanbieding.

1.3.    Als reiziger hebt u het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij de organisator dit recht in de aanbieding en de bevestiging heeft uitgesloten door het gebruik van de term: definitieve boeking. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. U hebt geen herroepingsrecht als u de pakketreisovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek sluit, en ook niet bij zogenoemde ‘cruisereizen’.

1.4.    Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00    uur tot 16:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen, tenzij de handelaar uitdrukkelijk anders vermeldt.


Artikel 2    Informatie van de organisator

2.1.        De organisator of, namens deze, de doorverkoper heeft u voorafgaand aan het sluiten van deze     
    overeenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsmede de voornaamste   
    kenmerken van de reisdiensten verstrekt.
2.2.    De organisator kan aan het sluiten van de pakketreisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat u een reisverzekering sluit en kan u ook vragen om aan te tonen dat u dit hebt gedaan.

2.3.    De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

2.4.    Staat het aanbod van de organisator online, dan maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst, tenzij anders in het aanbod is vermeld. Het online-aanbod van een organisator kan snel wijzigen. Als u later wilt kunnen aantonen wat het aanbod precies inhield maak dan bij boeking een print van het scherm (print screen) waarop het aanbod van de organisator staat. 

2.5.    U blijft zelf, onverminderd het hiervoor vermelde, verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen over paspoorten en visaverplichtingen en u moet ook tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. 

2.6.    Bij vliegvervoer maakt de handelaar de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, zodra deze bij de organisator bekend is, aan u bekend. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis staan uiterlijk vermeld in de reisbescheiden.


Artikel 3    Door u te verstrekken informatie

3.1.    U verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over uzelf en de door u aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval uw mobiele telefoonnummer(s) en uw e-mailadres(sen).

3.2.    U vermeldt de bijzonderheden over uw eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door u aangemelde groep reizigers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis. 

3.3.    Als u in uw informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat de organisator of iemand namens hem u en uw eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt de organisator alle hiermee gemoeide kosten aan u in rekening.

3.4.    U kunt zowel om medische als om andere redenen de organisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt de organisator die aan u bekend. De organisator is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet hij dat wel, dan bent u verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden. 


Artikel 4    Bevestiging/Herroeping door de organisator

4.1.    Als u het aanbod van de organisator aanvaardt, inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden en de ontvangst van de wettelijk voorgeschreven informatie, komt de overeenkomst tot stand. Bij of onverwijld na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u een bevestiging en/of een factuur.

4.2.    Bij telefonisch gesloten pakketreisovereenkomsten bent u pas aan de overeenkomst gebonden nadat de organisator de reis heeft bevestigd. Deze bevestiging vindt bij voorkeur schriftelijk (waaronder per e-mail) plaats. Doet u een (aan)betaling dan geldt die in ieder geval als bewijs  dat u het aanbod van de organisator hebt geaccepteerd. 
4.3.    De organisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. De organisator stelt u hiervan uiterlijk in kennis: 
•    20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan zes (6) dagen,
•    7 dagen voor vertrek bij reizen van twee (2) tot zes (6) dagen;
•    48 uur voor vertrek bij reizen van minder dan twee (2) dagen.

Hebt u al (aan-)betalingen gedaan, dan betaalt de organisator terug binnen de termijn van art. 4.5.

4.4.    Het aanbod van de organisator is vrijblijvend. Hij kan zo nodig het aanbod, ook nog na uw aanvaarding van het aanbod en eventuele bevestiging daarvan door hem, herroepen. De organisator moet de herroeping zo spoedig mogelijk doen, maar in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden), respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding onder opgaaf van redenen. Als u het aanbod in het weekend aanvaardt, vangt de termijn voor herroeping door de organisator aan op zondagavond middernacht, tenzij deze gevolgd wordt door een algemeen erkende feestdag in welk geval de termijn aanvangt om middernacht van de laatste feestdag. 

4.5.    In alle gevallen dat u recht hebt op terugbetaling van reeds door u verrichte betalingen, doet de organisator dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan. 

4.6.    Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet. 
Dit soort fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 5    Wijzigingen door de organisator

5.1.    De organisator heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen als het gaat om onbeduidende wijzigingen en als hij u op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig hiervan in kennis heeft gesteld. U kunt deze wijziging niet afwijzen.

5.2.    Als de organisator zich genoodzaakt ziet om voor aanvang van de reis deze op een ingrijpend punt te wijzigen, stelt hij u daarvan op een duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis en vraagt u of u de voorgestelde wijzigingen wilt aanvaarden of de reisovereenkomst kosteloos wilt annuleren. Houden de wijzigingen in dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis vermindert dan doet de organisator gelijktijdig een passend voorstel tot verlaging van de reissom. Onder ingrijpende wijzigingen worden verstaan wijzigingen in de voornaamste kenmerken van de reisdiensten als bedoeld in artikel 2.1. 

5.3.    Bij reizen die 14 dagen of later beginnen na kennisgeving van de wijziging als in het vorige lid bedoeld, deelt u de organisator niet later dan na 48 uur na ontvangst van de kennisgeving mee wat u hebt besloten. Voor reizen die beginnen binnen 14 dagen na kennisgeving geldt dat u de organisator onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur uw besluit meedeelt. Als u niet binnen de gestelde termijn uw besluit meedeelt, geldt dat u de wijzigingen hebt geaccepteerd.

5.4.    De organisator heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan: 
•    verhoging van de kostprijs van brandstof of; 
•    verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of; 
•    verhoging van belastingen of; 
•    verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden .

De organisator kan in zijn aanvullende voorwaarden opnemen dat hij zich dit recht op prijsverhoging ook voorbehoudt bij verhoging van wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. 

U hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen.

5.5.    Als de organisator binnen de grenzen van artikel 5.4 de reissom met meer dan 8% verhoogt, hebt u het recht deze verhoging af te wijzen en hebt u het recht om de reisovereenkomst kosteloos op te zeggen. Artikel 5.2 en 5.3 zijn dan ook van toepassing.

5.6.    In afwijking van artikel 5.4 wijzigt de organisator de reissom niet meer vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de organisator en u de reissom ook daadwerkelijk betaald hebt. 
 
5.7.    Als u de wijzigingen niet aanvaardt en de organisator kan u geen alternatieve reis aanbieden of als u deze niet aanvaardt, betaalt de organisator alle door u betaalde bedragen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na beëindiging terug. Aanvaardt u het aangeboden alternatief wel, dan hebt u in voorkomend geval recht op een passende prijsverlaging.  

Artikel 6     Hulp en bijstand

6.1.    De organisator biedt hulp en bijstand als u in moeilijkheden verkeert. Dat geldt ook voor onvermijdbare en buitengewone omstandigheden waardoor de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Deze bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand en ondersteuning bij het gebruik van communicatie en het vinden van alternatieven. De partij die verantwoordelijk is voor de omstandigheden die aanleiding gaven tot deze hulp en bijstand draagt de kosten hiervan.

6.2.    Zijn deze moeilijkheden het gevolg van opzet of nalatigheid van uw kant, dan komen ook de kosten van de organisator zelf voor uw rekening. Deze kosten zullen niet hoger zijn dan de werkelijk door de organisator en de eventueel door hem ingeschakelde derden gemaakte kosten.

6.3.    Maakt vervoer deel uit van de reis en kan door overmacht niet voor uw terugkeer op de afgesproken datum worden gezorgd, dan hebt u recht op maximaal drie (3) gratis overnachtingen in een, als dat mogelijk is, gelijkwaardige accommodatie. Deze beperking tot 3 nachten geldt niet voor mindervaliden en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand behoeven, onder voorwaarde dat zij de organisator minimaal 48 uur voor aanvang van de reis over deze bijzondere omstandigheden hebben geïnformeerd. 
Artikel 7     Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid organisator

7.1.    De organisator zorgt voor de uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die u redelijkerwijs mag hebben op grond van de overeenkomst. Als een bepaald onderdeel niet overeenkomstig de afspraken kan worden uitgevoerd en u de organisator daarvan onverwijld op de hoogte hebt gesteld, zorgt de organisator er alsnog voor dat de overeenkomst overeenkomstig de afspraken wordt uitgevoerd. Dit tenzij dat onmogelijk is of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat u dit in redelijkheid niet van de organisator kunt verlangen.  

7.2.    Als een aanzienlijk deel van de diensten niet kan worden nagekomen, zorgt de organisator voor geschikte alternatieven van minimaal gelijkwaardige kwaliteit zonder dat hij hiervoor kosten in rekening brengt. Tijdens de periode dat de reisovereenkomst niet uitgevoerd wordt overeenkomstig hetgeen u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten, en ook als de geboden alternatieven van mindere kwaliteit zijn, biedt de organisator een passende prijsverlaging aan.    

7.3.    U hebt het recht om de voorgestelde alternatieven af te wijzen als deze niet vergelijkbaar zijn met wat in de reisovereenkomst is afgesproken. Als het aangeboden alternatief van mindere kwaliteit is, kunt u het alternatief afwijzen als de aangeboden prijsverlaging ontoereikend is. 

7.4.    Bij de beoordeling van het aangeboden alternatief en/of de geboden prijsvermindering wordt rekening gehouden met objectieve maatstaven die uit het alternatieve aanbod blijken. Daaronder vallen de volgende omstandigheden:
•    De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
•    De aard en klasse van de accommodatie;
•    De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij deze beoordeling zal ook rekening worden gehouden met:
•    De samenstelling van het reisgezelschap; 
•    De aan de organisator bekende en door hem bevestigde eigenschappen van de reiziger(s), waaronder de door deze gemelde en door de organisator geaccepteerde en vastgelegde persoonlijke omstandigheden; 

7.5.    U mag een tekortkoming zelf verhelpen en hebt recht op terugbetaling van de in dit verband gedane noodzakelijke uitgaven, als:
a. U de organisator er tijdig op hebt gewezen dat de reis niet overeenkomstig de verwachtingen die u redelijkerwijs mag hebben wordt uitgevoerd en de organisator deze tekortkoming niet binnen een door u gestelde redelijke termijn verhelpt, of als de organisator te kennen geeft  dat hij de tekortkoming niet kan verhelpen;
b. De tekortkoming onmiddellijk moet worden verholpen.

7.6.    Als de tekortkoming aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en de organisator deze niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen, kunt u de overeenkomst kosteloos opzeggen. U hebt in voorkomend geval recht op een schadevergoeding en/of prijsvermindering. Dit onverminderd uw recht op, als vervoer in de reis is inbegrepen, kosteloze repatriëring met gelijkwaardig vervoer.

7.7.    De aansprakelijkheid van de organisator voor schade die u lijdt is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzettelijk, of nalatig handelen van de organisator. De organisator kan zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken voor schade die bestaat uit persoonlijk letsel van de reiziger. 

7.8.    De organisator is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan u zelf, een gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door de organisator is ingeschakeld bij de uitvoering van de reisdiensten.  

7.9.    Als op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan de organisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat. Bij cumulatie van schadevergoeding of prijsverlaging als in dit artikel bedoeld, mag de organisator de vergoedingen met elkaar verrekenen.

Artikel 8    Uw rechten 

8.1.      Indeplaatsstelling 

8.1.1.    U kunt de organisator verzoeken om u door een ander te laten vervangen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
•    De ander voldoet aan alle voor de overeenkomst geldende voorwaarden; en 
•    U dient het verzoek uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek op een door de organisator vooraf meegedeelde wijze in, dan wel zo tijdig dat de organisator benodigde handelingen en formaliteiten nog kan uitvoeren; en
•    De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

8.1.2.    De aanmelder, u en degene die u vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de organisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, toeslagen en andere kosten als gevolg van de vervanging.

8.1.3          Op uw verzoek maakt de organisator deze kosten inzichtelijk en hij voorziet u als u  daarom vraagt van stukken waaruit deze kosten blijken.

8.2.   Reisbescheiden

8.2.1.    De organisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke manier hij de reisbescheiden aan u ter beschikking stelt.

8.2.2.    Als u op het door de organisator meegedeelde tijdstip, maar uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek, nog geen reisbescheiden ontvangen hebt, meldt u dit onverwijld aan de organisator of de doorverkoper. 

8.3   Garantie bij financieel onvermogen

8.3.1          Als de organisator wegens financieel onvermogen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, zal zorggedragen worden voor de uitvoering van een reis door een ander, of voor terugbetaling van de reissom, of als de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
8.3.2.           Als de pakketreis personenvervoer omvat, voorziet deze garantie ook in uw repatriëring. De garantie dekt in ieder geval de redelijkerwijs voorzienbare kosten, waaronder de financiering van verblijf in afwachting van eventuele repatriëring en de reeds geheel of gedeeltelijk (vooruit) betaalde reissom, overeenkomstig de garantievoorwaarden van het desbetreffende garantiefonds. 
 
8.3.3.         De organisator voorziet in deze garantie door zich aan te sluiten bij VZR Garant. De organisator maakt voor het sluiten van de reisovereenkomst bekend op welke manier en onder welke voorwaarden hij zorg heeft gedragen voor deze garantie.

Artikel 9    Als u wilt opzeggen

9.1.       U kunt de reisovereenkomst voor het begin van de pakketreis opzeggen. Doet u dit, dan bent      
   u verplicht om aan de organisator de schade te vergoeden die hij ten gevolge van de 
   opzegging lijdt. Deze schade bedraagt maximaal eenmaal de reissom.

9.2.    Tenzij de organisator afwijkende bepalingen met u overeenkomt, gelden de hieronder afgesproken percentages (gefixeerde schade) die gebaseerd zijn op het tijdstip van opzegging, de eventueel te verwachten kostenbesparingen en inkomsten die de organisator verkrijgt uit het alsnog verkopen van de door u geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten:

*    Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling   maar niet meer dan 35% van de reissom;
*     Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling plus 35% van het restant van de reissom;
*    Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling plus 40% van het restant van de reissom;
*    Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
*    Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling plus 75% van het restant van de reissom;
*    Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: de aanbetaling plus 90% van het restant van de reissom;
*    Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens de organisator gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en bijdrage Calamiteitenfonds.

9.3.    Als u de reisovereenkomst opzegt, moet u deze annuleringskosten voldoen. Als geen vaste annuleringskosten zijn overeengekomen, verstrekt de organisator op verzoek van de reiziger een verantwoording van de in rekening gebrachte annuleringskosten.

9.4.    Als een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de dienstverlener. Uiterlijk bij de boeking deelt de organisator mee of op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

9.5.    Als een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd. De organisator berekent deze kosten aan de hand van het in het volgende lid bepaalde.

9.6.    Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de organisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie. Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wijzigt de reissom conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom gelden de reguliere betalingsregels die de organisator hanteert. Als het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of als de reizigers het niet accepteren, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.

9.7.    Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen gaat de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven. De organisator brengt een eventueel overschot op de nieuwe reissom in mindering.

9.8.    Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren maar op een werkdag voor openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door de organisator op de eerstvolgende werkdag.   

9.9.    Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis, en is de reis nog niet aangevangen, dan kunt u de overeenkomst kosteloos opzeggen en betaalt de organisator alle door u vooruitbetaalde gelden terug. U hebt in dit geval geen recht op schadevergoeding.
 
9.10.    Voor reizen naar een gebied waarvoor door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds een calamiteit is vastgesteld, geldt dat wordt aangenomen dat er een situatie bestaat als in het vorige lid omschreven. U kunt dan vanaf drie (3) kalenderdagen voor vertrek kosteloos opzeggen of, als dat mogelijk is en u dat wilt, omboeken. 

Artikel 10     Betaling

10.1.    U ontvangt vóór het sluiten van de reisovereenkomst informatie van de organisator wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De organisator kan een aanbetaling verlangen. De hoogte van de aanbetaling maakt hij vóór of bij het sluiten van de reisovereenkomst bekend. Hebt u niet op het door de organisator vermelde tijdstip aan uw financiële verplichtingen voldaan, dan bent u van rechtswege in verzuim. 

10.2.    Als u in verzuim bent, maant de organisator, of iemand namens hem u aan tot betaling en stelt u een termijn van 14 dagen om alsnog aan uw verplichtingen te voldoen. U wordt erop gewezen dat als u ook dan niet betaalt de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd. De organisator verrekent reeds betaalde bedragen met de annuleringsgelden. Als de vertrekdatum binnen deze 14 dagen ligt, dan moet u de volledige reissom in ieder geval uiterlijk 24 uur voor de vertrekdatum voldoen. 

10.3.    Als u niet tijdig hebt betaald bent u over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Ook moet u na aanmaning de buitengerechtelijke incassokosten van lid 4 van dit artikel voldoen.

10.4.    De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot 
€ 2500; 10% over de daaropvolgende € 2500; 5% over de volgende 
€ 5000 en 1 % over het meerdere, met een minimum van € 40. De reisorganisator kan in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

Artikel 11    Uw verdere verplichtingen

11.1.    U bent verplicht tot naleving van alle door of namens de organisator gegeven aanwijzingen en u bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door uw gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

11.2.    Als u zodanige hinder of overlast oplevert of kunt opleveren, dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan de organisator u van (voortzetting van) de reis uitsluiten, als u van de organisator in redelijkheid niet kunt vergen dat hij de overeenkomst verder nakomt. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor uw rekening. 

11.3.    U bent verplicht eventuele schade aan uw kant te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.

11.4.    U moet u uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis van het exacte tijdstip van vertrek vergewissen. 

Artikel 12    Klachten (procedure)

Tijdens de reis
12.1.    Onverminderd artikel 7 meldt u onverwijld eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst ter plaatse zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet u zich 
– in deze volgorde – melden bij: 
    1.    De betrokken dienstverlener;
    2.    De reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;
    3.    De organisator. 

12.2.    Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet  u dit in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, melden bij de organisator in Nederland.

12.3.    Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de organisator voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage).

12.4.    De organisator zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen. 

12.5.    Als u niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op de door de organisator aangegeven wijze verricht en de dienstverlener of de organisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan uw eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.
 
Na de reis
12.6.    Als uw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet u deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze indienen. Als een kopie van het klachtrapport beschikbaar is, voegt u die daarbij.

12.7.    Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, moet u deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na uw kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor indienen. 

12.8.    Als u de klacht niet tijdig indient, kan de organisator besluiten deze niet in behandeling te nemen, tenzij u redelijkerwijs geen verwijt treft. 

12.9.    De organisator geeft u uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie. 

Artikel 13    Geschillen

13.1.    Als uw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, of als u ter zake geen genoegdoening wordt verschaft, kunt u desgewenst uiterlijk binnen vierentwintig (24) maanden na de datum van de indiening van uw klacht bij de organisator het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

13.2.    De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil bent u een vergoeding verschuldigd.

   13.3.    Alle vorderingsrechten verjaren twee jaar na afloop van de reis of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, twee jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.

13.4.    Als u geen gebruik wilt maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure, hebt u het recht om u tot de bevoegde rechter te wenden. 

13.5.    Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

13.6.    Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is. 

 

§ 2 Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden (GRA-voorwaarden) 

Artikel 1    Toepasselijkheid en definities

1.    Als sprake is van een gekoppeld reisarrangement gelden in aanvulling op hetgeen is opgenomen in §3 (Boekingsvoorwaarden), de volgende afspraken.

2.    Er is sprake van een gekoppeld reisarrangement als de handelaar bemiddelt bij de totstandkoming van twee of meer verschillende overeenkomsten betreffende verschillende soorten reisdiensten die u voor dezelfde vakantie of dezelfde reis wilt afnemen en die geen pakketreis vormen en:
I. waarvoor u verschillende overeenkomsten sluit met verschillende reisdienstleveranciers waarbij, tijdens één bezoek aan of contactmoment met de handelaar, hij het apart selecteren en het apart betalen van de reisdienst heeft gefaciliteerd, of 
II. de handelaar op gerichte wijze de afneming van ten minste één aanvullende reisdienst bij een ander faciliteert op voorwaarde dat u de tweede overeenkomst uiterlijk binnen 24 uur na het tot stand komen van de eerste overeenkomst met de reisagent sluit.
 
3.    Als de overeenkomst zich ondanks het vorenstaande wel kwalificeert als reisovereenkomst zijn de reisvoorwaarden van toepassing.

Artikel 2    Garantie bij financieel onvermogen

1.    Als de handelaar een gekoppeld reisarrangement heeft gefaciliteerd en hij in dat kader van u de reissom heeft ontvangen maar ten gevolge van financieel onvermogen de reisdienst niet of niet verder kan uitvoeren, zorgt hij ervoor dat de reissom die hij ontvangen heeft wordt terugbetaald aan de reiziger, of als de reisdienst ten dele is uitgevoerd, een evenredig deel daarvan. Als de handelaar voor het personenvervoer verantwoordelijk is voorzien de maatregelen tevens in repatriëring, een en ander overeenkomstig de garantievoorwaarden van het desbetreffende garantiefonds.

2.    De handelaar voorziet in deze garantie door zich aan te sluiten bij een goedgekeurd garantiefonds. De handelaar maakt voor het sluiten van de eerste overeenkomst bekend op welke manier en onder welke voorwaarden hij zorg heeft gedragen voor deze garantie.

Artikel 3 Informatieverplichtingen 

1.         De handelaar die een gekoppeld reisarrangement faciliteert wijst u, voordat u gebonden bent 
     aan de overeenkomst die leidt tot de totstandkoming van een gekoppeld reisarrangement, op 
     duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier erop dat: 
a) u geen aanspraak kunt maken op de rechten die uitsluitend gelden voor pakketreizen uit hoofde van de wet en elke reisdienstverlener uitsluitend aansprakelijk voor de goede contractuele uitvoering van zijn eigen diensten; 
b) u aanspraak kunt maken op bescherming bij insolventie in overeenstemming hetgeen in artikel 2 is omschreven.

2.        De handelaar voorziet u ook, om aan deze informatieverplichting te voldoen van de 
    voorgeschreven standaardinformatie.

3.        Als de handelaar geen of onjuiste informatie verstrekt, geldt dat een aantal wettelijke 
    bepalingen van de wet op de pakketreisovereenkomst van toepassing is; te weten de 
    bepalingen over in-de-plaatsstelling, de bepalingen over de uitvoering van de pakketreis en de 
    opzeggingsmogelijkheden, de klachtenregeling en de verplichtingen voor het bieden van hulp 
    en bijstand.


§ 3 Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten 
(Geldig voor boekingen vanaf 1 juli 2018)

Inhoudsopgave
Artikel 1        Inleidende bepalingen
Artikel 2        De opdracht in het algemeen
Artikel 3        De reserveringsopdracht
Artikel 4        Betalingen
Artikel 5        Aansprakelijkheid
Artikel 6        Documenten
Artikel 7        Rente en incassokosten
Artikel 8            Klachten 
Artikel 9        Geschillen
Artikel 10         Nakomingsgarantie

Artikel 1    Inleidende bepalingen

1.    Deze boekingsvoorwaarden gelden als u een of meer enkelvoudige reisdiensten boekt, tenzij de reisvoorwaarden van toepassing zijn. 

2.    In deze voorwaarden wordt verstaan tenzij anders in het artikel vermeld onder:

             Reisagent: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en/of bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.
             Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, met wie u een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
                     Reiziger:                    
                     a. de opdrachtgever (aanmelder), of
             b. anderen dan de opdrachtgever namens wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit en die deze overeenkomst aanvaardt.
             Opdracht: de overeenkomst tussen u en de reisagent, waarbij de reisagent 
             zich tegenover u verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen.
Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen, tenzij de reisagent uitdrukkelijk aangeeft dat voor hem andere openingstijden gelden.
Boekingskosten: Het bedrag dat de reisagent in rekening brengt voor zijn dienstverlening. 

3.    De reisagent (ook wel aangeduid met doorverkoper, handelaar of boekingskantoor) is een dienstverlener op het gebied van reizen. Hij kan informeren, adviseren en/of reserveringen maken. De reisagent verleent deze diensten in uw opdracht. De Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van de reisagent. 

4.    Als u een reis boekt van een organisator, waarop de Reisvoorwaarden van toepassing zijn, dan gelden uitsluitend deze Reisvoorwaarden voor het hele traject, van advisering tot en met de uitvoering van de pakketreis. Ook als de reisagent zelf reizen organiseert of aan bestaande pakketreizen van een andere organisator reisdiensten toevoegt wordt hij voor die reis aangemerkt als organisator. Ook op die reis zijn dan de Reisvoorwaarden van toepassing aangevuld met de voorwaarden van de reisagent over aanbetaling en/of annulering.
 
5.    De reisagent kan een reservering voor u maken. Hij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. De reisagent is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Hij kan een reservering maken voor bijvoorbeeld losse vliegtickets, of voor treinkaartjes, theatertickets en hotelkamers, of namens u een verzekering afsluiten.

6.    U hebt geen herroepingsrecht met betrekking tot de in uw opdracht gemaakte reservering waarop deze boekingsvoorwaarden van toepassing zijn.

7.    De reisagent is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde dienst. Hierop zijn uitsluitend de voorwaarden van de betrokken dienstverlener (bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotel) van toepassing. De reisagent is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende dienst, zoals een juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.
 
8.    De reisagent kan, voor het verlenen van zijn dienst, een bedrag in rekening brengen als hij de hoogte hiervan van tevoren aan u bekend maakt.

Artikel 2    De opdracht in het algemeen

1.    De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het u informeren en adviseren, alsmede het voor u zo mogelijk reserveren van de door u gewenste dienst.

2.    U bent tegenover de reisagent en de dienstverlener gebonden nadat u de opdracht verstrekt, ongeacht of zij direct een bevestiging aan u kunnen verstrekken.
 
3.    Als de reisagent direct een (opdracht-)bevestiging aan u verstrekt, geldt deze bevestiging als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst tenzij u onverwijld (binnen 24 uur) bezwaar aantekent tegen de bevestiging.

4.    Ook als de reisagent de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan verstrekken en deze nastuurt, kunt u onverwijld (binnen 24 uur) na ontvangst van de opdrachtbevestiging alsnog bezwaar aantekenen tegen de opdrachtbevestiging. 

5.    Als u geen of niet tijdig bezwaar aantekent, geldt de opdrachtbevestiging als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst en de inhoud daarvan. U kunt uiteraard tegenbewijs leveren.

6.    Bij een boeking via internet of via andere multimediale kanalen richt de reisagent het boekingsproces zo in dat u er vóór de reservering op gewezen wordt dat u een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door de reisagent bent u aan deze overeenkomst gebonden.

7.    U bent tegenover de reisagent aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en tegenover de dienstverlener voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met deze dienstverlener. De overige reizigers zijn aansprakelijk voor hun aandeel in de opdracht.

Artikel 3    De reserveringsopdracht

1.    Uw informatieplicht
U geeft tijdig voor het verstrekken van de opdracht alle gegevens over uzelf en de door u aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. Daartoe behoren in ieder geval uw mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
U vermeldt ook bijzonderheden over uw eigen lichamelijke en geestelijke toestand en die van uw medereizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de diensten.   

2.    Prijswijzigingen
De reisagent kan de prijzen van de op uw verzoek gereserveerde diensten niet garanderen. Deze prijzen kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. De reisagent staat daarbuiten en draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. De reisagent geeft en berekent wijzigingen zo spoedig mogelijk aan u door.  

3.    Annuleringen/wijzigingen door de opdrachtgever
Eventuele wijzigingen in de verstrekte opdracht(en), of annuleringen van gereserveerde diensten kunnen alleen op werkdagen en alleen op uw verzoek plaatsvinden. Als de reisagent op uw verzoek een wijziging aanbrengt in gemaakte reserveringen of als u gereserveerde diensten annuleert, brengt de reisagent de daaraan verbonden kosten in rekening als hij deze kosten tijdig – voorafgaand aan het definitief worden van de wijziging - aan u heeft medegedeeld. Naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, kunnen dat ook de kosten zijn die de reisagent moet maken om de wijziging of annulering tot stand te brengen.

4.    De reisagent stuurt alle mededelingen over de reserveringsopdracht uitsluitend aan u.

Artikel 4    Betalingen

1.    U moet de verschuldigde bedragen op een door de reisagent aan te geven manier en binnen de opgegeven termijn te voldoen. De reisagent is bevoegd – zo nodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) – de verschuldigde bedragen te incasseren.
 
2.    De reisagent kan bij het door u verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen, die in ieder geval niet hoger is dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s), vermeerderd met de boekingskosten. Als de reisagent een aanbetaling verlangt, maakt hij de hoogte hiervan voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan u bekend.   

3.    U moet ervoor zorgen dat de reisagent het restant van het verschuldigde bedrag uiterlijk op de in de bevestiging c.q. factuur genoemde datum heeft ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging.
 
4.    Als u niet tijdig (aan)betaalt, stuurt de reisagent na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij u de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als u ook dan niet betaalt, bent u in verzuim en wordt (en) de overeenkomst(en) geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. De reisagent heeft het recht de aan de annulering verbonden en vooraf opgegeven kosten in rekening te brengen of te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en). Als u de reis binnen 14 dagen voor vertrek reserveert en niet tijdig betaalt, bent u onmiddellijk in verzuim.
 
5.    De reisagent doet eventuele terugbetalingen alleen aan u.

Artikel 5    Aansprakelijkheid

1.    De reisagent neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht. 

2.    De reisagent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. De reisagent draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

3.    Voor zover de reisagent zelf toerekenbaar te kort schiet en u of uw medereiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van de reisagent beperkt tot maximaal driemaal de waarde van door de reisagent gefactureerde diensten.   

4.    De reisagent sluit aansprakelijkheid uit voor schade waartegen u bent verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering) en voor schade die u lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf. Daaronder begrepen valt ook schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen.

5.    De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor het personeel van de reisagent.  

Artikel 6    Documenten

1.    Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt de reisagent aan u algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.
 
2.    U bent zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en om tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

3.    U bent zelf verantwoordelijk voor het bij u hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

4.    Als u de reis niet (geheel) kunt maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor uw rekening, tenzij de reisagent heeft toegezegd voor dat document te zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend, of de reisagent tekort is geschoten in zijn in lid 1 bedoelde informatieverplichting.

5.    De reisagent kan aan u informatie verstrekken over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

Artikel 7    Rente en incassokosten

1.    Als u niet tijdig betaalt, bent u over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim rente verschuldigd. De hoogte van deze rente is:
•    Voor betalingen met betrekking tot de door de reisagent verrichte opdracht: de wettelijke rente;
•    Voor betalingen met betrekking tot de door de dienstverlener (te) verrichte(n) diensten: de wettelijke rente, of als de dienstverlener een ander rentepercentage in rekening brengt, dit laatstgenoemde percentage, als de reisagent dit percentage, of de vindplaats hiervan, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan u heeft meegedeeld.

2.    Voorts bent u na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze bedragen 15% over het gefactureerde bedrag tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De reisagent kan in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8    Klachten

1.    U moet een klacht over een door de reisagent gemaakte reservering en/of verstrekte adviezen en informatie binnen twee maanden nadat u kennis hebt genomen  van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij de reisagent indienen.
 
2.    De reisagent geeft u uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie. 

Artikel 9    Geschillen

1.    Als uw klacht niet tijdig tot tevredenheid wordt opgelost, of als u ter zake geen genoegdoening wordt verschaft, kunt u desgewenst uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van indiening van uw klacht bij de reisagent het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2.    De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil bent u een vergoeding verschuldigd;
3.    Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst van opdracht die u op basis van deze boekingsvoorwaarden geeft en ook op wijzigingen en aanvullingen daarop, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
4.    Als u geen gebruik wilt maken van de onder 9.1. genoemde procedure bij de Geschillencommissie Reizen hebt u het recht om u tot de bevoegde rechter te wenden.     
5.    Alle vorderingsrechten verjaren één jaar na afloop van de gereserveerde dienst(en) of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum. 
6.    Als u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om de Geschillencommissie Reizen in te schakelen, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd van eventuele geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.


§ 4 Begrippen

Omdat de nieuwe wet andere begrippen kent dan u gewend bent staat hieronder een uitleg wie of wat we bedoelen als we het hebben over pakketreis, reisdienst, organisator, doorverkoper, handelaar etc. Deze begrippen gelden altijd, ongeacht welke specifieke voorwaarden van toepassing zijn:

Handelaar: Iedereen die handelt in reisdiensten en ongeacht of hij optreedt als organisator, doorverkoper, reisdienstleverancier of handelaar die een Gekoppeld Reisarrangement (GRA) faciliteert

Organisator: de handelaar die een pakketreis samenstelt en deze rechtstreeks dan wel via een andere handelaar aanbiedt dan wel de handelaar die anderszins wordt gezien als verantwoordelijke voor een pakketreis

Doorverkoper: handelaar, anders dan de organisator, die pakketreizen aanbiedt die door de organisator zijn samengesteld

Reiziger: iedere persoon anders dan een handelaar die op basis van deze wet een overeenkomst wil sluiten of die op grond van een overeenkomst op basis van deze wet recht heeft op nakoming

Verkooppunt: ruimte voor detailhandel, verplaatsbaar of niet, of een retailwebsite of soortgelijk online verkoopplatform, daaronder begrepen retailwebsites of online verkoopplatforms die als één platform aan reizigers worden aangeboden, met inbegrip van een telefoondienst

Overmacht: een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid en dus een situatie die zich voordoet onafhankelijk van de wil van de partij die zich daarop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle redelijke voorzorgsmaatregelen niet te vermijden waren

Pakketreis: combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, ingeval: 
i) deze diensten worden gecombineerd door één handelaar, eventueel op verzoek of overeenkomstig de keuze van de reiziger, voordat er één overeenkomst betreffende alle diensten wordt gesloten; of 
ii) deze diensten, ongeacht of er afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners, worden: 
1o. afgenomen bij één verkooppunt en gekozen voordat de reiziger ermee instemt te betalen; 
2o. aangeboden, afgenomen of gefactureerd voor een gezamenlijke prijs of een totaalprijs; 
3o. aangeprezen of afgenomen onder de term ‘pakketreis’ of een vergelijkbare term; 
4o. gecombineerd nadat er een overeenkomst is gesloten waarbij de handelaar de reiziger laat kiezen uit een selectie van verschillende soorten reisdiensten; of 
5o. afgenomen van verschillende handelaren via onderling verbonden online boekingsprocedures, waarbij de naam, de betalingsgegevens en het e-mailadres van de reiziger worden verstrekt door de handelaar met wie de eerste overeenkomst wordt gesloten aan een andere handelaar of handelaren en er met de laatstgenoemde handelaar of handelaren een overeenkomst wordt gesloten uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst; 
tenzij één soort reisdienst wordt gecombineerd met één of meer andere toeristische diensten die: 
- geen aanzienlijk deel van de waarde van de combinatie vormen, niet als een essentieel kenmerk van de combinatie worden aangeprezen of anderszins geen essentieel kenmerk van de combinatie vertegenwoordigen; 
- pas worden gekozen en afgenomen nadat de nakoming van een reisdienst is begonnen.

Gekoppeld Reisarrangement (GRA): ten minste twee verschillende soorten reisdiensten die voor dezelfde reis of vakantie worden afgenomen, die geen pakketreis vormen en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners, waarbij een handelaar: 
i) tijdens één bezoek aan of contactmoment met het eigen verkooppunt het apart selecteren en apart betalen van elke reisdienst door de reiziger faciliteert; of 
ii) op gerichte wijze de afneming van ten minste één aanvullende reisdienst bij een andere handelaar faciliteert waarbij uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst een overeenkomst met die andere handelaar wordt gesloten; 
tenzij één soort reisdienst en één of meer andere toeristische diensten worden afgenomen en de laatstgenoemde diensten geen aanzienlijk deel van de gecombineerde waarde van de diensten vormen en niet als een essentieel kenmerk van de reis of vakantie worden aangeprezen en anderszins geen essentieel kenmerk van de reis of vakantie vertegenwoordigen

Reisdiensten: dienst betreffende: 
i) personenvervoer; 
ii) accommodatie die niet wezenlijk deel uitmaakt van personenvervoer en die niet voor bewoning is bestemd; 
iii) verhuur van auto's, andere motorvoertuigen in de zin van artikel 3, punt 11, van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (PbEU, L 263), of motorrijwielen waarvoor een rijbewijs van categorie A in overeenstemming met artikel 4, derde lid, onderdeel c, van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het Rijbewijs (PbEU, L 403) is vereist; 
iv) andere toeristische diensten die niet wezenlijk deel uitmaken van een reisdienst in de zin van de onderdelen i), ii) of iii);  

Pakketreisovereenkomst: overeenkomst inzake de gehele pakketreis of, als de pakketreis uit hoofde van afzonderlijke overeenkomsten wordt geleverd, alle overeenkomsten die betrekking hebben op de reisdiensten die deel uitmaken van de pakketreis