Calamiteitenfonds

Zekerheden

Brazilië Reis Specialist is lid van VZR Garant, VvKR en het Calamiteitenfonds. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat BRS voldoet aan de strengste normen die aan een Nederlandse reisorganisatie gesteld kunnen worden. 

Calamiteitenfonds

Brazilië Reis Specialist is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: 

- (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; 
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij jouw vervroegd moeten repatriëren. 
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.